• biuro@atenapm.pl
  • +48 42 307 09 02

RAFAEL JAWORSKIPrezes Zarządu

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Zarzadzanie Miastem i Regionem; absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem) oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (Metodologia w Naukach o Zarzadzaniu). Kilkunastoletnie doświadczenie w polskich oraz europejskich przedsiębiorstwach w sektorze: property & facility management, nieruchomości inwestycyjne oraz nowe technologie w budownictwie i energetyce.
Aktualnie prezes zarządu w ATENA Property Management sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i oddziałami na Ukrainie. Wiceprezes Ukrainian Association of Bioenergy and Electromobility z siedzibą w Kijowie, wiceprezes Międzynarodowej Akademii Ekologicznej w Kijowie; prezes zarządu Polsih Academy of Certification in Facility Management z siedzibą w Łodzi; od 2017 r. autor projektów studiów podyplomowych “Property Manager” na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania. Oficjalny przedstawiciel na Europę Środkowo-Wschodnią, The Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification (IICRC) z siedzibą w USA.
Innowator w sektorze ekologicznych rozwiązań nanoizolacji w budownictwie, przemyśle, transporcie i energetyce. W swojej karierze zawodowej zrealizował wiele projektów w sektorze nieruchomości i budownictwa na terytorium Polski, Izraela na Ukrainie. Od 2021 roku dołączył do IMMOBILIEN Nieruchomości Komercyjne, rozwijając jego struktury o zasięgu ogólnopolskim.

JULIUSZ DRAGANSenior Energy Consultant

Kariera biznesowa do płowy lat dziewięćdziesiątych odbywała się wokół sektora obrotu nieruchomościami dla inwestorów biznesowych; przełom wieku, czyli po 1998 roku rozpoczęła się działalność biznesowa w sektorze rynku obrotu paliwami i produktami ropopochodnymi na szeroką skalę.
Od 2003 roku praca staje się pasją i wyzwaniem, m.in. budowanie/kreowanie nowego rynku, który nigdy w Polsce nie istniał, a to oznacza ścianę rutyny i przełamywanie schematów myślowych, wykreowanie opłacalności, nowych surowców dla produkcji paliwa biomasowego, modernizacji kotłowni, systemów logistycznych i współpracy w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i opłacalności surowca, czyli biomasy Agro na paliwo dla kotła.
Przełamanie barier w energetyce zawodowej, kilkuletnie opracowywanie i przełamywanie oporów zastanych zwyczajowo tradycyjnych paliw, przełamywanie oporów tzw. materii i wywalczenie zezwoleń oraz dopuszczeń nowego paliwa dla energetyki zawodowej. Wreszcie po kilku latach upartego budowania nowego i nowatorskiego rynku, uzyskujemy zgodę URE na dopuszczenie biomasy Agro do spalania w kotłach energetyki zawodowej i co najważniejsze zaakceptowanie nowych ekonomicznych surowców do produkcji paliwa, czyli biomasy Agro nad którymi sam pracowałem wbrew oporom rutyny i nawykowego myślenia, czyli łodygi kukurydzy i sorgo co jest moim sukcesem.
Moja firma DSV Poznań J.D. sp. z o.o. współpracowała w kreowaniu rynku dostaw i spalania biomasy Agro z rynkiem lokalnym, ale przede wszystkim z i dla dużej energetyki zawodowej, takich jak – Dalkia. Elektrociepłownie Krakowa, elektrociepłownia Gorzów Wlkp. Wattenfal, Dolna Odra, Fortum czy Połaniec, i wielu innych, dając i rozwijając wiedzę, ogromne doświadczenie, znajomość rynku i umiejętność współpracy w rozbudowie i kreowaniu rozwoju rynku.
Rynek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w energetyce zawodowej w kilka lat osiągnął prawie 10% energii wytworzonej w Polsce, po 2015 roku rynek jak cała energia odnawialna uległ radykalnemu spowolnieniu i przyszedł czas szukania nowych wyzwań. Znając słabe punkty produkcji paliwa biomasowego wykorzystałem ten czas na szukanie opcji obniżenia kosztów energii dla poprawienia opłacalności produkcji paliwa biomasowego i uniezależnienia się od energii sieciowej, która ciągle drożeje.
Przyszedł czas na energię wiatru ale nie tradycyjnych wiatraków ale kolejnej innowacji, czyli wiatraków/turbin o pionowej osi obrotu, czyli opracowanie nowoczesnych systemów pozyskiwania energii elektrycznej z natury, bez kolizji z sąsiadami, przepisami ale w ilości która zapewni energię dla małych i średnich zakładów produkcyjnych, galerii handlowych, czy innych obiektywów użyteczności społecznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik, aplikacji, czy systemów zarządzania produkcją energii z natury oraz prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem najnowszej techniki, metali inteligentnych, nanotechnologii.
Zupełnym zaskoczeniem i niesamowitą innowacją jest zapoznanie się z niesamowitymi produktami na miarę XXI wieku jest termoizolacja i refleksja w nanotechnologii – to rewolucja nie tylko na rynku budowlanym, gdzie przez autora produktu i właściciela firmy była skierowana ale dostrzegłem też ogromny potencjał dla przemysłu, co jest bardzo ważne, ponieważ emulsja daje wiarygodną i potwierdzalną testami i badaniami na czynnej produkcji, ewidentne oszczędności przez znaczące ograniczenie zużycia energii elektrycznej/gazowej w produkcji i przemyśle.
Znowu otworzyła się pasja na budowanie nowego nowatorskiego rynku, innowacyjność to trudna droga ale i niesamowita radość, gdy widzisz tak ogromne zastosowanie w tak trudnym czasie, gdzie każda złotówka niepotrzebnie wydana na tradycyjne wykorzystywanie energii jest tak droga.
Dzięki potencjałowi jaki daje zastosowanie emulsji mogę poczuć zew pasji i podjąć się nowych wyzwań, znowu jest droga do przebijania rutyny, i budowaniu rynku na ekonomii i racjonalnemu wykorzystywaniu koniecznego tylko zużycia energii elektrycznej/cieplnej, a przy okazji poprawiać radykalnie jakość środowiska pracy oraz BHP, równocześnie przysparzając klientowi/parterowi korzyści ekonomiczne i wydajnościowe.
Czterdziestoletnie doświadczenie ale i pasja staje się motorem do tworzenia kolejnych, innowatorskich pomysłów w sektorze przemysłowym, dając niesamowite wyzwania i ogromną przyjemność w rozwoju osobowym i zawodowym tworząc nowe rozwiązania w sektorach energetycznych.