• biuro@atenapm.pl
 • +48 576 356 226

property managementZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ATENA oferuje pełen zakres usług, począwszy od zarządzania nieruchomością, po obsługę techniczną obiektu oraz zintegrowane z nimi usługi. Zapewniamy nie tylko komfort użytkowania obiektu, ale również podejmowanie działań mających na celu podniesienie wartości zarządzanego obiektu. Bogate doświadczenie umożliwia profesjonalnie zarządzać obiektami w sposób przyjazny środowisku i użytkownikom. Staramy się coraz częściej wdrażać ekologiczne usługi/rozwiązania, m.in. green building, green energy, green cleaning w Państwa obiektach. Nasz doświadczony zespół specjalistów przejmuje obsługę nieruchomości już z chwilą rozpoczęcia projektu, realizując potrzeby klienta przez okres realizacji inwestycji, odbiorów technicznych po kolejne lata eksploatacji nieruchomości. Właścicielom nieruchomości, developerom ATENA oferuje szeroki zakres usług pokrywający wszelkie potrzeby właściciela i najemców w trakcie użytkowania nieruchomości. Optymalizujemy koszty poprzez proaktywny wybór dostawców towarów i usług oraz regularny monitoring świadczonych usług. W Państwa nieruchomości przeprowadzimy audyt, przygotujemy koncepcję obsługi technicznej oraz usług z nią zintegrowanych. Zapewnimy nie tylko komfort użytkowania nieruchomości, ale również podejmiemy działania mające na celu podniesienie wartości zarządzanego obiektu.

facility management servicesDo głównych usług property management należą:

CONSULTING PROPERTY MANAGEMENT

Firma ATENA Property Management posiada rozległe i wieloletnie doświadczenie we wszystkich gałęziach branży FProperty Management. Jako dostawca wszelkich usług dla sektora Property Management Consulting (FM) jesteśmy w stanie w pełni służyć pomocą w zakresie doradztwa pod kątem optymalizacji działania Państwa nieruchomości.

Pragniemy, aby nasi klienci mogli skupić się na swojej podstawowej działalności i mogli osiągać zakładane cele. ATENA Property Management nie tylko tworzy indywidualną koncepcję optymalizującą funkcjonowanie Państwa nieruchomości, ale również zapewnia jej szybką i sprawną implementację. Bez względu na to, w jakiej fazie cyklu życia jest Państwa nieruchomość, zawsze pokażemy możliwości optymalizacji kosztów i tego, co powinno zostać usprawnione.

Wierzymy w to, iż sukces Państwa firmy jest naszym sukcesem!

ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI
 • nadzór nad właściwą eksploatacją nieruchomości,
 • kontrola dostaw mediów,
 • monitoring obiektów i pomieszczeń,
 • zarządzanie i optymalizowanie kosztów eksploatacyjnych,
 • zarządzanie umowami najmu, kontrola ich realizacji,
 • rozliczenia z najemcami,
 • analizy i doradztwo w zakresie podnoszenia wartości obiektów,
 • dobór podwykonawców i nadzór nad nimi,
 • aktywne zarządzanie najmem i utrzymywanie relacji z najemcami,
 • regularne raportowanie,
 • zarządzanie księgowością,
 • nadzór nad przestrzeganiem standardów bezpieczeństwa,
 • regularny przegląd kosztów kontrahentów,
 • optymalizacja kosztów operacyjnych,
 • obsługa marketingowa nieruchomości.
OBSŁUGA TECHNICZNA OBIEKTÓW
 • naprawy, usuwanie usterek i awarii,
 • inspekcje, konserwacje, przeglądy,
 • zarządzanie gwarancjami,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • nadzór nad serwisami,
 • obsługa najemców, raportowanie,
 • pogotowie techniczne,
 • wykonywanie regularnych przeglądów instalacji i urządzeń wraz z kontrolą sprawności,
 • wykonywanie remontów i modernizacji,
 • obsługa Help Desk 24/dobę,
 • obsługa, nadzór i konserwacja instalacji technicznych.
ZINTEGROWANE USŁUGI
 • kompleksowe usługi sprzątające,
 • serwis dzienny i nocny,
 • pielęgnacja terenów zielonych,
 • odśnieżanie terenów zewnętrznych,
 • ochrona,
 • catering,
 • usługi DDD,
 • obsługa recepcji,
 • usługi pocztowe,
 • zarządzanie gospodarką odpadami,
 • doradztwo w zakresie remontów i modernizacji,
 • IT Support.

Property Manager – studia podyplomowe

ATENA jest autorem licznych programów nauczania z obszaru property i facility management oraz usług sprzątających w Polsce i na Ukrainie na prestiżowych uczelniach i w instytutach. Studia prowadzone są w większości przez doświadczonych praktyków, menadżerów z polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji. Zapraszamy m.in na III edycję studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, kierunek: “PROPERTY MANAGER – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.”

więcej ….

facility managementOBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

ATENA oferuje pełen zakres usług, począwszy od zarządzania technicznego nieruchomościami po zintegrowane z nimi usługi, jak np. usługi sprzątające, ochrona czy catering. Zapewniamy nie tylko komfort użytkowania obiektu, ale również podejmujemy działania mające na celu podniesienie wartości zarządzanego obiektu. Bogate doświadczenie umożliwia profesjonalnie zarządzać obiektami w sposób przyjazny środowisku i użytkownikom. Staramy się coraz częściej wdrażać ekologiczne usługi/rozwiązania, m.in. green building, green energy, green cleaning w Państwa obiektach. Nasi specjaliści mogą na indywidualne zlecenie przeprowadzić audyt bądź przygotować koncepcję obsługi technicznej nieruchomości dostosowaną do potrzeb każdej nieruchomości. Proponujemy przyjęcie na siebie odpowiedzialności za techniczną stronę funkcjonowania obiektu, co pozwoli Państwu efektywnie wykorzystać tracony czas na bieżące naprawy i konserwacje.

facility management servicesDo głównych usług facility management należą:

CONSULTING FM

Firma ATENA Property Management posiada rozległe i wieloletnie doświadczenie we wszystkich gałęziach branży Facility Management. Jako dostawca wszelkich usług dla sektora Facility Management Consulting (FM) jesteśmy w stanie w pełni służyć pomocą w zakresie doradztwa pod kątem optymalizacji działania Państwa nieruchomości.

Pragniemy, aby nasi klienci mogli skupić się na swojej podstawowej działalności i mogli osiągać zakładane cele. ATENA Property Management nie tylko tworzy indywidualną koncepcję optymalizującą funkcjonowanie Państwa nieruchomości, ale również zapewnia jej szybką i sprawną implementację. Bez względu na to, w jakiej fazie cyklu życia jest Państwa nieruchomość, zawsze pokażemy możliwości optymalizacji kosztów i tego, co powinno zostać usprawnione.

Wierzymy w to, iż sukces Państwa firmy jest naszym sukcesem!

FACILITY MANAGEMENT

Do głównych usług technicznego zarządzania nieruchomością należą:

 1. naprawy, usuwanie usterek i awarii,
 2. inspekcje, konserwacje, przeglądy,
 3. zarządzanie gwarancjami,
 4. prowadzenie dokumentacji technicznej,
 5. nadzór nad serwisami,
 6. obsługa najemców, raportowanie,
 7. pogotowie techniczne
 8. wykonywanie regularnych przeglądów instalacji i urządzeń wraz z kontrolą sprawności,
 9. wykonywanie remontów i modernizacji,
 10. obsługa Help Desk 24/dobę
 11. obsługa, nadzór i konserwacja instalacji technicznych, takich jak:
 • instalacje i urządzenia elektryczne,
 • instalacje i urządzenia HVAC,
 • instalacje i urządzenie sanitarno-hydrauliczne włącznie z systemami ogrzewania,
 • instalacje i urządzenia przeciwpożarowe,
 • instalacje i urządzenia transportu bliskiego,
 • instalacje kontroli dostępu i monitoringu,
 • instalacje kontroli włamania i napadu,
 • instalacje teletechniczne,
 • systemy automatyki zarządzania i nadzoru Building Management System.
ZINTEGROWANE USŁUGI FM

ATENA Property Management oferuje zintegrowane usługi facility management (FM). Posiada własnych wysoko wyspecjalizowanych pracowników oraz jednostki zajmujące się wszystkimi dziedzinami wchodzącymi w zakres obsługi nieruchomości.

Zakres naszych usług obejmuje zarówno techniczne, jak i zintegrowane usługi FM optymalizujące funkcjonowanie nieruchomości. Zarządzamy nieruchomościami od fazy projektu przez bezproblemowe działania i reorganizację, oferując wysoką jakość, kontrolę i indywidualnie rozwiązania. Proponujemy przyjęcie na siebie odpowiedzialności za techniczną stronę funkcjonowania obiektu, co pozwoli Państwu efektywnie wykorzystać tracony czas na bieżące naprawy i konserwacje.

IMPLEMENTACJA USŁUG W NIERUCHOMOŚCI

Zarządzanie projektami opiera się na ciągłym rozwoju metod i systemów zarządzania, które są rezultatem doświadczeń nabytych podczas realizacji różnorodnych projektów strukturalnych implementacji. Klientom gwarantujemy ciągły wzrost jakości i technologii wykonywanych usług. Uruchamianie nowych projektów oparte jest na dokładnych procedurach implementacji. Procedury dopasowywane są do indywidualnych potrzeb klienta i złożoności danego projektu.

Dodatkowo oferujemy naszym klientom usługi, takie jak kontrola stanu technicznego budynku wraz z instalacjami, jak i usługi konsultingowe w zakresie kompleksowych projektów zarządczych w ramach facility management.

W ofertę usług wchodzą m.in.:

 • ocena stanu technicznego budynków,
 • wspomaganie klienta podczas odbiorów, przejęć i przeglądów infrastruktury technicznej i jej dokumentacji,
 • zapewnienie realizacji wymagań klienta poprzez wprowadzanie projektów organizacyjnych, współpracę podczas realizacji projektów, wsparcie metodyczne i merytoryczne doświadczonych menadżerów w zakresie implementacji,
 • opracowywanie budżetu konserwacji i utrzymania techniki,
 • odbiór techniczny instalacji znajdujących się w budynku oraz przeprowadzanie ekspertyz przez profesjonalistów współpracujących z ATENA Property Management Sp. z o. o.,
 • wprowadzanie planów konserwacyjnych wraz z systemem kontroli jakości,
 • nadzór nad wdrożeniem procedur proekologicznych,
 • nadzór przepisów BHP,
 • konsulting w zakresie kompleksowych usług facility management.
ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

Realizujemy usługi zabezpieczeń technicznych obiektów w zakresie projektowania, montażu i konserwacji systemów:

 • telewizji przemysłowej (CCTV),
 • alarmowych: antywłamaniowych i antynapadowych (SSWiN),
 • kontroli dostępu (KD),
 • kontroli ruchu bram i szlabanów,
 • kontroli obchodów,
 • domofonowych i videodomofonowych,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • detekcji gazów,
 • detekcji zalania,
 • kontroli terenów przez systemy podziemnych kabli i zewnętrzne systemy alarmowe.

Wykonujemy instalacje teletechniczne, elektryczne i sieci komputerowe. Usługi wykonywane są przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem, posiadających stosowne uprawnienia.

SERWISY, PRZEGLĄDY

Oferujemy pełny zakres usług serwisowych w obszarze klimatyzacji domowej, przemysłowej, precyzyjnej,  jak i chłodnictwa, ogrzewania oraz wentylacji. Nasze usługi świadczone są w pełnym  zakresie kompleksowej obsługi budynków 24h.

ZAKRES PRAC:

 1. Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych:
 • dokonanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń,
 • czyszczenie skraplacza,
 • czyszczenie parownika,
 • czyszczenie filtrów parownika bądź jego wymiana,
 • pomiar i regulacja ciśnienia pracy,
 • sprawdzanie szczelności połączeń freonowych,
 • sprawdzanie połączeń elektrycznych,
 • pomiar prądu urządzenia,
 • smarowanie podzespołów głównych,
 • sprawdzanie sterownika,
 • sprawdzanie drożności odpływu skroplin,
 • test i regulacja pracy urządzenia.
 1. Przegląd urządzeń grzewczych:
 • dokonywanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń.
 1. Przegląd urządzeń wentylacyjnych (central wentylacyjnych):
 • dokonywanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń
 1. Przegląd nawilżaczy:
 • dokonywanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń,
 • sprawdzanie podstawowych parametrów pracy nawilżacza,
 • ocena prawidłowości pracy nawilżacza,
 • rozpoznawanie przyczyny sygnalizacji alarmów i nieprawidłowej pracy,
 • czyszczenie elektrod oraz cylindrów bądź ich wymiana,
 • sprawdzanie instalacji zasilania elektrycznego, sterowania i zabezpieczeń oraz test automatyki,
 • korekta programu i nastaw oraz test pracy urządzenia.

FACILITY MANAGER
SZKOLENIE STACJONARNE I ONLINE

certyfikacja ATENA Property Management Sp. z o.o.
Szkolenie w weekendy – 12 godzin

Szkolenie poprowadzi doświadczony menadżer Anna Kostkowska – Regionalny Dyrektor Kontraktu w CBRE (DELL w Środkowo-Wschodniej Europie).

więcej ….

cleaning servicesUSŁUGI SPRZĄTAJĄCE

ATENA oferuje kompleksowe usługi utrzymania czystości. Dbając o estetykę i porządek w obiektach naszych klientów, zapewniamy czystość, komfort oraz bezpieczeństwo ich pracowników, najemców. Stosujemy proekologiczne rozwiązania, bezpieczne dla środowiska środki czystości oraz nowoczesny sprzęt i technologie. Jesteśmy przygotowani do należytego świadczenia usług porządkowych w różnego rodzaju obiektach i ich otoczeniu. Obdarzyli nas zaufaniem klienci obiektów logistycznych, produkcyjnych, medycznych, farmaceutycznych, oświatowych, biurowych i handlowych w tym sieciowe i wielkopowierzchniowe. Świadczymy kompleksowe usługi porządkowe w obiektach oraz terenach zewnętrznych.

Oferujemy kompleksowe usługi sprzątające:

Obsługa nieruchomosciUsługi specjalistyczneConsulting
Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektówUsługi pobudowlaneCertyfikacja międzynarodowa
Utrzymanie czystości wewnątrz obiektówUsługi techniczneDoradztwo w przetargach
Odśnieżanie terenów zewnętrznychUsługi moblineStudia podyplomowe
Pielęgnacja zieleniUsługi DDDSzkolenia

6S LEAN WORKPLACE

Specjalnie dla naszych klientów, usługi świadczymy wg 6S – narzędzie ciągłego doskonalenia wykorzystywane w lean management, którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Wdrożenie 6S pozwala poprawić jakość świadczonych usług, podnieść wydajność pracy, zwiększyć stabilność procesów oraz obniżyć koszty działania firmy.

MIĘDZYNARODOWA CERTYFIKACJA IICRC

Oferujemy szkolenia w Polsce i Wielkiej Brytanii z obszaru specjalistycznych usług sprzątających w tym m.in. innowacyjne osuszanie budynku, specjalistyczne usuwanie pleśni i grzybów z budynków, usuwanie skutków po pożarach i inne. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów, a certyfikat wydawany jest przez największy światowy Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification.

więcej ….