• biuro@atenapm.pl
  • +48 42 307 09 02

budynek wpisany do rejestru zabytkówTERMOWIZJA

Generalna przebudowa kompleksu kilku budynków oraz termomodernizacja wszystkich budynków w celu zagospodarowania byłego Okręgu Wojskowego Odessa, Ukraina, Odessa, ul. Gagarin Prospect 16 na Obiekty Sądu Apelacyjnego w Odessie, Ukraina.

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższyło wskaźnik oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3,5 mm). Zastosowano Sferolit, który został pokryty białym tynkiem elewacyjnym. Nanoszono go mechanicznie (natryskowo), co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Powierzchnia termoizolacji ścian preparatem SFEROLIT to 7.500,00 m2
Obiekty są pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków. Termomodernizacji dokonano na przełomie 2017/2018 roku.

Przegląd kamerą termowizyjną po ponad roku – termowizja z dnia 26.01.2019 roku