• biuro@atenapm.pl
 • +48 576 356 226

training: IICRC WRT - Water Damage RestorationSZKOLENIE: IICRC WRT – SUSZENIE BUDYNKÓW PO ZALANIU

Pierwszy etap szkoleń: teoria – lokalizacja: Łódź, Polska.
Drugi etap szkoleń: praktyka – lokalizacja, Wielka Brytania.

Rodzaje specjalistycznych szkoleń:

 1. IICRC WRT – Odnawianie budynków po zalaniu.
 2. Mikrobiologia – specjalistyczne usuwanie pleśni i grzybów z budynków.
 3. Specjalistyczne usuwanie skutków po pożarach.
 4.  Rekonstrukcje, naprawy dywanów.

szkolenia specjalistycznych usług sprzątającychMIĘDZYNARODOWA CERTYFIKACJA IICRC

ATENA Property Management Sp. z o.o. jako jedyna w Europie Środkowo-Wschodniej prowadzi szkolenia dla największego na świecie instytutu sektora usług infrastrukturalnych facility management (specjalistyczne usługi sprzątające).  Szkolenia organizowane są w dwóch etapach: zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktyczna wiedza uzyskana w specjalnie wybudowanym domu modelowym. Jednostką certyfikującą jest Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification www.iicrc.org z siedzibą w USA i oddziałem w Wielkiej Brytanii.

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów IICRC z siedzibą w USA.

techniczne szkolenia usług sprzątającychPARTNERZY SZKOLEŃ

Woda jest uważana za najcenniejszy zasób ziemi. Pokrywa około 70% powierzchni Ziemi, ma silne właściwości wiążące i zdolność rozpuszczania substancji. Woda ma zasadnicze znaczenie dla życia. Jest wyjątkowa, ponieważ jest to jedyna naturalna substancja występująca w trzech stanach: ciekłym, stałym (lód) i gazowym (oparów) – w normalnych temperaturach występujących na ziemi. Jednocześnie woda jest jednym z czołowych mediów przenoszących patogeny. Nie należy lekceważyć tego potencjału poważnych negatywnych skutków zdrowotnych. W Meksyku jedna osoba na 60 umiera z powodu choroby wodnej (cholera). Natomiast w Afryce na tę samą chorobę umiera jedna osoba na minutę. Woda jest również odpowiedzialna za największe katastrowy w Ameryce Północnej – huragany, które są ośmioma z dziesięciu najdroższych kataklizmów na kontynencie północno amerykańskim. Tak samo destrukcyjne jak huragany dla obecnych budowli jest wysokie zawilgocenie powietrza w niektórych częściach świata. Nadmierne zawilgocenie powietrza powoduje, defekty konstrukcyjne oraz problemy z eksploatacją całej infrastruktury wyposażenia budynku, takiej jak systemy, wentylacyjne, zaopatrzenia w wodę, ciepło oraz chłód.

Większość środowiska jakie nas otacza w naszych miejscach pracy oraz mieszkań, jest doskonałym środowiskiem, do rozwoju wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. I właśnie woda jest jednym z niezbędnych składników takiego stanu rzeczy. Rozwój bakterii w warunkach wilgotnych jest szczególnie dynamiczny, co w konsekwencji może powodować poważne problemy zdrowotne, dla osób przebywających w takim otoczeniu. Również aspekty komfortu mogą zostać zaburzone, przez wydzielanie przez niektóre mikroorganizmy nieprzyjemnych zapachów. Dlatego tak ważnym jest zagadnienie osuszania konstrukcji, oraz utrzymania odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego w budowlach w których przebywamy – odnosi się to do jej trwałości, komfortu przebywania oraz stanu zdrowia.

Restaurator(opiekun budynku) podczas pracy, i prowadzenia procesu osuszania, powinien, podążać za wytycznymi umieszczonymi wg standardów IICRC S500:2015, IICRC S520:2015, BSI PAS64:2013 and BS 12999:2015 – Damage management – Code of practice.

Celem procesu restauracji jest przekształcenie mokrych, potencjalnie uszkodzonych elementów do stanu pierwotnego lub lepszego niż przed wniknięciem wilgoci, przy wykorzystaniu, jak najbardziej opłacalnych i skutecznych metod. Konserwator rozpoczyna procedurę, identyfikacją wszystkich elementów dotkniętych awarią. Należy również, zlokalizować potencjalne źródło zawilgocenia (źródło wycieku), oraz prześledzić jego trasy w celu określenia zalanego obszaru. Następnie należy sporządzić dokumentację, materiałów (elementów) uszkodzonych (np.: rodzaj podłoża – dywan, wykładzina, gres; typ konstrukcji ścian, typ izolacji). Sklasyfikowane elementy podlegają ocenie pod kątem trzech kryteriów:

 • Stopień zanieczyszczenia
 • Uszkodzenie przedmiotu
 • Porównanie kosztu wymiany z kosztami naprawy

Jedynie po przeprowadzeniu klasyfikacji i wzięciu pod uwagę trzech powyższych kryteriów, konserwator może podjąć decyzję które z uszkodzonych elementów podlegają wymianie a które należy poddać naprawie.

szkolenie i certyfikacja IICRCORGANIZATOR SZKOLENIA

Pracodawcy muszą zapoznać się z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami, które mają wpływ na ich działalność. Poniższa lista zawiera kilka ważnych organizacji i instytucji, wdrażających przepisy prawne oraz procedury wedle których pracodawca powinien organizować środowisko pracy:

1. Istniejące wytyczne dotyczące naprawy szkód wyrządzonych na skutek zalania bądź nadmiernego zawilgocenia budynków lub infrastruktury:

 • ANSI IICRC S500:2015 – Standard and Reference Guide for Professional Water Damage Restoration
 • ANSI IICRC S520:2015 – Standard for Professional Mold Remediation
 • IICRC R520:2015 – Reference Guide for Professional Mold Remediation (USA)
 • BSI PAS64:2013 – Mitigation and recovery of water damaged buildings – Code of practice (UK)

2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Przepisy dotyczące ochrony środowiska

Lista ta powinna zostać oceniona pod kątem jej stosowania w różnych krajach oraz pod kątem innych przepisów nadrzędnych. Konieczne jest również sprawdzanie każdego z tych źródeł w celu zachowania aktualności ze zmianami norm, kodów i wszelkich regulacji prawnych.

wstępna inspekcjaZAKRES PRACY

Po wstępnej inspekcji konserwator zobowiązany jest do zdobycia informacji niezbędnych do poprawnego zaplanowania procesu naprawczego. Niezbędnym działaniem do poprawnego przeprowadzenia tego zadania jest poznanie historii budynku oraz określenie poniższych elementów:

 • poziom wniknięcia wody,
 • rodzaje zawilgoconych materiałów budowlanych,
 • stopień zniszczeń spowodowanych przez wodę,
 • warunki występujące przed zalaniem,
 • inne czynniki wpływające na skutki awarii.

Nadmiar wilgoci w powietrzu spowodowany awarią powinien zostać usunięty poprzez poddanie powietrza procesowi osuszania, lub obszar powinien zostać przewietrzony. Ponadto każda sytuacja powinna zostać rozpatrzona indywidualnie z uwzględnieniem:

 • Dostosowanie lub usunięcie elementów dotkniętych
  awarią, bądź jej skutkami.
 • Usunięcie lub zabezpieczenie elementów, które nie
  powinny zostać poddane osuszeniu.
 • Zabezpieczenie elementów, które mogą być poddane
  osuszaniu w miejscu awarii.
 • Użycie sprzętu dedykowanego do osuszania trudno
  dostępnych miejsc.

„IICRC - Water Damage Restoration”ETAPY SZKOLEŃ & CENA

„IICRC WRT”

(Teoria – I etap szkolenia)

Partner merytoryczny szkolenia: Restoration Sciences Academy
– termin I kw. 2021 roku – szczegóły na maila
– lokalizacja szkolenia: Łódź, Polska
– cena: 6500,00 zł netto/1 osoba

Cena zawiera:

 • Materiały dydaktyczne
 • Podręcznik w języku polskim
 • Szkolenie, egzamin IICRC
 • Catering każdego dnia podczas szkoleń
 • Obiad każdego dnia podczas szkoleń
 • Kolacja każdego dnia po szkoleniu

„IICRC ASD”

(Praktyczne – szkolenie w domu modelowym – II etap szkolenia)

Szkolenie organizowane wspólnie z National Flood School
– termin I kw. 2021 roku – szczegóły na maila
– lokalizacja szkolenia: Wielka Brytania
– cena: 12.000 zł netto/1 osoba

Cena zawiera:

 • Materiały dydaktyczne w języku polskim
 • Szkolenie, egzamin IICRC w języku polskim
 • Śniadanie każdego dnia w hotelu
 • Obiad każdego dnia podczas szkoleń
 • Kolacja każdego dnia w hotelu
 • Bilet lotniczy w obie strony
 • Transfer z/do lotniska UK/Londyn
 • Zakwaterowanie w hotelu ***
 • Opieka uczestników szkolenia przez ATENA
 • W szkoleniu ASD mogą wziąć udział osoby pod warunkiem ukończenia szkolenia WRT i zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym.

standardy IICRCSTANDARDY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY

Pracodawcy muszą zapoznać się z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami, które mają wpływ na ich działalność.

Poniższa lista zawiera kilka ważnych organizacji i instytucji, wdrażających przepisy prawne oraz procedury wedle których pracodawca powinien organizować środowisko pracy:

1. Istniejące wytyczne dotyczące naprawy szkód wyrządzonych na skutek zalania bądź nadmiernego zawilgocenia budynków lub infrastruktury:

 •       ANSI IICRC S500:2015 – Standard and Reference Guide for Professional Water Damage Restoration
 •       ANSI IICRC S520:2015 – Standard for Professional Mold Remediation
 •        IICRC R520:2015 – Reference Guide for Professional Mold Remediation (USA)
 •       BSI PAS64:2013 – Mitigation and recovery of water damaged buildings – Code of practice (UK)

2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Przepisy dotyczące ochrony środowiska

Lista ta powinna zostać oceniona pod kątem jej stosowania w różnych krajach oraz pod kątem innych przepisów nadrzędnych. Konieczne jest również sprawdzanie każdego z tych źródeł w celu zachowania aktualności ze zmianami norm, kodów i wszelkich regulacji prawnych.

procedury początkoweZASADY SZUSZENIA

Dokument IICRC S500 Water Damage Restoration  opisuje, zagadnienie związane z naprawą, restauracją przedmiotów zniszczonych lub uszkodzonych na skutek zalania w pięciu podstawowych zasadach:

Zasada 1 – Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracownikom oraz użytkownikom
Zasada 2 – Sporządzenie dokumentacji i śledzenie postępów działań naprawczych.
Zasada 3 – Usuwanie kolejnych uszkodzeń/awarii.
Zasada 4 – Czyszczenie i osuszenie obszarów dotkniętych awarią.
Zasada 5 – Dokonanie niezbędnych napraw.

PROCEDURY POCZĄTKOWE

Osuszanie jest złożonym procesem na który wpływ ma wiele zmiennych wpływających na ostateczny rezultat podjętych działań naprawczych: oczyszczenie konstrukcji, osuszenie i zabezpieczenie stref użytkowych. Charakter tych zmiennych wymaga, stałego monitorowania obszaru poddanego osuszaniu w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Wymaga to gruntownej wstępnej inspekcji w celu zidentyfikowania elementów, które będą miały wpływ na końcowe wymagania odbiorcy, oraz nieprzerwanego monitorowania prac celem osiągnięcia zaplanowanych postępów.

MBICSc MISSE Tech IOSHInstructor – Adam Jankowski

InstructorAdam Jankowski MBICSc MISSE Tech IOSH
Director – The Restoration Academy UK Limited

Institute of Specialist Surveyors and Engineers – Member

Institute of Safety and Health – Technical Member

WoolSafe Registered Carpet Inspector

WoolSafe Certified Instructor

WoolSafe Fibre-Care Specialist

Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification (IICRC) – Master Textile Restorer

Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification (IICRC) – Master Water Damage Restorer

Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification (IICRC) – Master Fire & Smoke Restorer

IICRC Instructor in seven subjects including:

 • Water Damage Restoration
 • Applied Structural Drying
 • Applied Microbial Remediation
 • Fire and Smoke Restoration

British Damage Management Association Tech level 1

National Carpet Cleaners Association – Corporate Member

IICRC organizacja non profit z siedzibą w USAThe Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification

Powstała w 1972 r., aby służyć jako niezależna jednostka certyfikująca non-profit, w celu ustalenia i promowania wysokich standardów, etyki oraz poprawienia komunikacji i biegłości technicznej w branży Facility Management. Instytut ten z główną siedzibą w Stanach Zjednoczonych, posiada europejską siedzibę w Anglii, biuro w Japonii oraz Azji i Australii. IICRC to “norma i jednostka certyfikująca”, a nie stowarzyszenie handlowe. W konsekwencji nie ma współwłaścicieli. Ma natomiast “członków”. Członkowie to osoby, które podjęły i zdały egzaminy IICRC. IICRC przeprowadza 40 000 egzaminów rocznie związanych z przemysłem Facility Management. IICRC jest również największym organem szkoleniowym i normalizacyjnym zajmującym się zagadnieniem utrzymania czystości i renowacją z ponad 54 000 zarejestrowanych w 22 krajach. IICRC wprowadziło w USA 6 norm ANSI (American National Standards Institute). ANSI w USA odpowiadają Brytyjskim BSI. Ponadto we wszystkich obszarach które nie są objęte brytyjskimi normami (BSI) mogą być stosowane normy amerykańskie (ANSI).

Standards already printed and/or being prepared for new editions include:

 • ANSI/IICRCS100 Textile Floor Covering Cleaning
 • IICRCS300 Upholstery Cleaning (pending ANSI approval with latest revision)
 • ANSI/IICRCS500 Water Damage Restoration
 • ANSI/IICRCS520 Mould Remediation
 • ANSI/IICRCS800 Carpet Inspection

The IICRC are owned by regional, national and international trade associations including the (UK’s) National Carpet Cleaners Association. Each entity owns a block of 500 shares and has one vote on the Board of Directors. No one has controlling interest.

Adam Jankowski is an Approved IICRC Instructor in 7 subjects with one subject awaiting approval.

website: www.iicrc.org

ADRESYlokalizacje

ATENA POLSKA

ul. Łódzka 42

95-050 Konstantynów Łódzki, Polska

www.atenapm.pl

IICRC Europe

c/o Alltec Network

Butts Business Centre

Fowlmere, Hertfordshire

United Kingdom, SG8 7SL

USA

IICRC Headquarters

4043 South Eastern Avenue

Las Vegas, NV 89119 USA

www.iicrc.org

zapraszamy do bezpośredniego kontaktuPYTANIA NA TEMAT SZKOLENIA I CERTYFIKACJI ?

Jeżeli mają Państwo pytania, służymy pomocą. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: biuro@atenapm.pl