• biuro@atenapm.pl
 • +48 42 307 09 02

biobójczy, antybakteryjny lakier do powierzchniLAKIER DO OCHRONY POWIERZCHNI PRZED WIRUSAMI I BAKTERIAMI

Bezbarwna powłoka aktywnie zwalczająca zarazki pod wpływem światła (fotokataliza). Powierzchnia aktywna fotokatalitycznie oczyszcza powietrze, eliminując drobnoustroje. Fotokataliza wzbudzona zostaje podczas kontaktu ze światłem sztucznym i/lub naturalnym. Preparat idealnie sprawdzi się na wszystkich często dotykanych powierzchniach z tworzyw sztucznych oraz metalowych i szklanych, takich jak: klamki, balustrady, stoły, krzesła, przyciski, parkometry, bankomaty, blaty kuchenne, wózki sklepowe, itp. Nie jest zalecany do tkanin.
NIE STOSOWAĆ DO DEZYNFEKCJI RĄK. NIE ZAWIERA ALKOHOLU.
Aktywna powierzchnia biobójcza zapewnia długotrwały efekt jak po dezynfekcji, nawet po powstaniu zabrudzeń.
PRODUKT ODPORNY NA DZIAŁANIE DETERGENTÓW.
Po zastosowaniu powierzchnie wykazują utrzymujące się RLU>500, przy wartościach >15 000 przed naniesieniem (np. klamki drzwi). Powierzchnia jest nawet 30 x czystsza i aktywnie SAMOCZYSZCZĄCA. Produkt neutralizuje zapachy, a użyty na dużej powierzchni, skutecznie oczyszcza powietrze.

jednostka RLUPrzykładowe wartości czystości powierzchni mierzone luminometrem:

 • 13 00RLU – dłoń
 • 16 000 RLU – klamka
 • 600 RLU – klamka bezpośrednio po dezynfekcji
 • 6000 RLU – długopis,20000 RLU – WC

I ATENA PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O. O.PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ HYDROSAFEGUARD S.A.

Działanie przebadane mikrobiologicznie.

Skład: woda, tlenek tytanu. EUH208. Zawiera: 1,2-benzoizotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-izotianol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. NIE ZAWIERA ALKOHOLU.  Wydajność: >10m2/l. Polakierowana powierzchnia nie jest szkodliwa dla zdrowia, również w kontakcie z żywnością.     

RAPORTY Z BADAŃPRODUKT PRZEBADANY PRZEZ AKREDYTOWANE LABORATORIA

Średnia grubość powłoki nałożonej jednokrotnie wynosi 4µm (testy odporności mechanicznej – badania wykonane przez firmę Anticorr).

Badanie przyczepności metodą siatki nacięć według normy PN-EN ISO 2409

 1. Badanie przyczepności metodą siatki nacięć według normy PN-EN ISO 2409 wskazuje, iż produkt CoViGuard posiada idealną przyczepność do podłoży, tj: metal, szkło, plexi.
 2. Badanie odporności na zarysowanie wykonane sklerometrem marki TestAn z rysikiem z węglika wolframu według normy PN-EN ISO 1518-1 wskazuje, iż:
 • powłoka nałożona na metalu przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,
 • powłoka nałożona na plexi przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,
 • powłoka nałożona na szkle przy sile 0,5N, 1N oraz 2N ulega zdarciu.

4. Badanie twardości powłoki przy użyciu wahadłowego testera twardości Koening/ Persoz według normy PN-EN ISO 1522 wskazuje, iż:

 • powłoka CoViGuard naniesiona na metal zwiększyła twardość powierzchni,
 • powłoka CoViGuard naniesiona na szkło nieznacznie zmniejszyła twardość powierzchni.
 1. Badanie przyczepności metodą siatki nacięć według normy PN-EN ISO 2409 wskazuje, iż produkt CoViGuard posiada idealną przyczepność do podłoży, tj: metal, szkło, plexi.
 2. Badanie odporności na zarysowanie wykonane sklerometrem marki TestAn z rysikiem z węglika wolframu według normy PN-EN ISO 1518-1 wskazuje, iż:
 • powłoka nałożona na metalu przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,
 • powłoka nałożona na plexi przy sile 0,5N ulega zarysowaniu, natomiast przy sile 1N oraz 2N ulega zdarciu,
 • powłoka nałożona na szkle przy sile 0,5N, 1N oraz 2N ulega zdarciu.

4. Badanie twardości powłoki przy użyciu wahadłowego testera twardości Koening/ Persoz według normy PN-EN ISO 1522 wskazuje, iż:

 • powłoka CoViGuard naniesiona na metal zwiększyła twardość powierzchni,
 • powłoka CoViGuard naniesiona na szkło nieznacznie zmniejszyła twardość powierzchni.

Testy starzeniowe – badania wykonane przez firmę Anticorr

 1. Testy starzeniowe – badania wykonane przez firmę Anticorr
 • 30h ekspozycji w komorze starzeniowej odpowiada w przybliżeniu 30 dniom naturalnej ekspozycji na światło słoneczne,
 • dla każdego z poniższych badań pomiaru dokonywano przed i po 30h ekspozycji w komorze TestAn Xentest 2200,
 • wszystkie pomiary zostały wykonane na certyfikowanych kartach Leneta.

2. Pomiar różnicy barwy wykonany według normy PN-EN ISO 7724-3:2013 z wykorzystaniem kolorymetru TestAn DT-110, wskazuje, iż standardowy obserwator nie zauważy różnicy barw.

3. Pomiar połysku wykonany według normy PN-EN ISO 2813:2014-11 przy pomocy połyskomierza TestAn DT-060, wskazuje iż pokrycie powierzchni o wysokim połysku impregnatem CoViGuard nieznacznie zmniejsza jej połysk, natomiast wpływ promieniowania UV stopniowo niweluje ten efekt.

4. Pomiar siły krycia wykonany według normy PN-EN ISO 2814:2016 przy pomocy reflektometru TestAn DT-100, wskazuje, iż powłoka posiada wysoką przeźroczystość.

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa

Badanie wykonane przez Politechnikę Łódzką

 1. Testy starzeniowe – badania wykonane przez firmę Anticorr
 • 30h ekspozycji w komorze starzeniowej odpowiada w przybliżeniu 30 dniom naturalnej ekspozycji na światło słoneczne,
 • dla każdego z poniższych badań pomiaru dokonywano przed i po 30h ekspozycji w komorze TestAn Xentest 2200,
 • wszystkie pomiary zostały wykonane na certyfikowanych kartach Leneta.

2. Pomiar różnicy barwy wykonany według normy PN-EN ISO 7724-3:2013 z wykorzystaniem kolorymetru TestAn DT-110, wskazuje, iż standardowy obserwator nie zauważy różnicy barw.

3. Pomiar połysku wykonany według normy PN-EN ISO 2813:2014-11 przy pomocy połyskomierza TestAn DT-060, wskazuje iż pokrycie powierzchni o wysokim połysku impregnatem CoViGuard nieznacznie zmniejsza jej połysk, natomiast wpływ promieniowania UV stopniowo niweluje ten efekt.

4. Pomiar siły krycia wykonany według normy PN-EN ISO 2814:2016 przy pomocy reflektometru TestAn DT-100, wskazuje, iż powłoka posiada wysoką przeźroczystość.

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa

Badanie wykonane przez firmę Proteon Pharmaceuticals

Do badania wykorzystano zawiesinę bakteriofagów o mianie: 2,08 x 10^9 CFU/ml

Inkubacja 30 min

Miano fagów (PFU/ml)
Kontrola- zawiesina fagów 2,81 x 10^8
Płytka metalu pokryta impregnatem 9,52 x 10^7
Płytka metalu niepokryta impregnatem 2,09 x 10^8

Inkubacja 4 h

Miano fagów (PFU/ml)
Kontrola- zawiesina fagów 2,32 x 10^7
Płytka metalu pokryta impregnatem 1,43 x 10^7
Płytka metalu niepokryta impregnatem 1,70 x 10^8

Podsumowanie badania przeciwwirusowego działania impregnatu w oparciu o użycie bakteriofagów:

 1. Miano wykorzystanych bakteriofagów wynosiło 2,08×10^9 PFU/ml.
 2. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem redukowała o 54,45% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem, po inkubacji obu prób z bakteriofagami przez 30 minut.
 3. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem redukowała o 91,59% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem, po inkubacji obu prób z bakteriofagami przez 4 godziny.
 4. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem po inkubacji z bakteriofagami przez 30 minut redukowała o 95,44% miano bakteriofagów w stosunku do miana bakteriofagów użytych do badania.
 5. Próba z płytką metalową pokrytą badanym impregnatem po inkubacji z bakteriofagami przez 4 godziny redukowała o 99,32% miano bakteriofagów względem próby z płytką metalową niepokrytą badanym impregnatem.

RAPORT BADAŃOcena aktywności przeciwdrobnoustrojowej impregnatów do powierzchni

Celem badań była ocena efektywności przeciwdrobnoustrojowej impregnatów zawierających biocydy.
Badania obejmowały:

 1. Aktywność przeciwdrobnoustrojową 4 impregnatów wobec 2 szczepów bakterii (gramdodatnie ziarniaki Staphylococcus aureus, gramujemne pałeczki Escherichia coli) oraz 2 szczepów grzybów (pleśnie – Aspergillus niger, drożdże – Candida albicans) – badania metodami: krążkową i studzienkową.
 2. Wyznaczenie Minimalnego Stężenia Hamującego (MIC) wzrost oraz Minimalnego Stężenia Bójczego (MBC) – badania dla 4 szczepów drobnoustrojów metodą krążkową dla 2 impregantów.
 3. Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej płytek metalowych oraz szklanych pokrytych impregnatem nr 2 – badania ilościowe wobec 2 szczepów drobnoustrojów (S.aureus, C.albicans).
 4. Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej płytek metalowych pokrytych impregatem nr 2 (4 próbki oraz kontrola) po ekspozycji na mikroflorę powietrza (bakterie i grzyby) – badania metodą odcisku.
 5. Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej impregnatu nr 2 po aplikacji na klamki.

Materiały i metodyka badawcza

Szczepy drobnoustrojów

W badaniach wykorzystano  mikroorganizmy należące do Amerykańskiej Kolekcji Czystych Kultur ATCC, przechowywane w Kolekcji Czystych Kultur ŁOCK 105 PŁ: bakterie gramujemne pałeczki Escherichia coli ATCC 10536, bakterie gramdodatnie ziarniaki Staphylococcus aureus ATCC 6538, drożdże Candida albicans ATCC 10231, pleśnie Aspergillus niger ATCC 16404. Drobnoustroje należą do różnych grup (bakterie, grzyby), różnią się morfologią, fizjologia i wrażliwością na biocydy.

Metody badawcze

 1. Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej 4 impregnatów oznaczonych kolejnymi numerami wobec testowanych drobnoustrojów wykonano w pierwszym etapie metodą studzienkową oraz krążkową. Drobnoustroje posiewano metodą wgłębną na pożywki mikrobiologiczne: TSA, (Tryptic Soy Agar, Merck) (bakterie), MEA (Malt Extract Agar, Merck) (drożdże, pleśnie) i inkubowano w warunkach temperatura 37°C, czas 24-48 (bakterie, drożdże), 27°C, 5 dni (grzyby). Aktywność impregantów sprawdzano metodą studzienkową (przed inkubacją wycinano korkoborem studzienki do których dodawano 250 ml impregantu) lub metodą krążkową (na jałowe krążki bibułowe nanoszono po 10 ml lakieru). Po inkubacji mierzono strefy zahamowania wzrostu, wyniki podawano w mm. Za wysoką aktywność uznawano zahamowanie wzrostu powyżej 10 mm. W przypadku metody studzienkowej podawano wartość po odjęciu średnicy studzienki.
 2. W kolejnym etapie wyznaczono Minimalne Stężenie Hamujące (MIC) oraz Minimalne Stężenie Bójcze (MBC) dla impregantów nr 1 i 2 (największe strefy zahamowania wzrostu w etapie 1). Badanie wykonano metodą krążkową. Otrzymany koncentrat impregantu rozcieńczono w soli fizjologicznej (0,85% NaCl) od 1:2 do 1:128 i naniesiono na jałowe krążki bibułowe po 10 m Drobnoustroje posiewano wgłębnie na pożywki jak opisano powyżej, na powierzchnie zestalone układano krążki, następnie inkubacje prowadzono w warunkach: temperatura 37°C, czas 24-48 godz. (bakterie, drożdże), 27°C, 5 dni (grzyby). Po tym czasie sprawdzano obecność stref zahamowania wzrostu, strefy < 10 mm oznaczano jako brak wzrostu. Na podstawie informacji od producenta na temat stężenia 2 biocydów obecnych w lakierach obliczono MIC oraz MBC.
 3. W kolejnym etapie oceniono aktywność przeciwdrobnoustrojową płytek metalowych oraz szklanych pokrytych impregnatem nr 2 wobec 2 szczepów drobnoustrojów aureus, C.albicans. Badania wykonano metodą ilościową na przygotowanych przez producenta płytkach o wielkości 4 cm2, dla płytek szklanym wykonano badania wobec S.aureus, dla płytek metalowych wobec S.aureus, C.albicans. Przygotowano inokulum drobnoustrojów o znanej gęstości 5×109 jtk/ml (S.aureus) oraz 7×107 jtk/ml (C.albicans) i naniesiono na powierzchnie płytek w objętości 100 ml. Liczbę drobnoustrojów oceniono zaraz po naniesieniu na płytkę oraz po 24 godzinnej inkubacji w warunkach temperatury 37°C. Płytki po inkubacji umieszczono w plastikowych pojemników zawierających 50 ml sterylnej 0,85% soli fizjologicznej i wytrząsano przez 5 min. Następnie wykonano rozcieńczenia prób w 0,85% soli fizjologicznej (od 10-2 do 10-6) i wysiano po 1 ml i 0,1 ml z odpowiednich rozcieńczeń na sterylne płytki Petriego, zalano je podłożem półpłynnym TSA dla bakterii oraz MEA dla drożdży. Płytki inkubowano w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin, a następnie zliczono wyrosłe kolonie, wynik podano w jtk/4cm2.
 4. W kolejnym etapie zbadano aktywność przeciwdrobnoustrojową płytek metalowych pokrytych impregnatem nr 2 (4 próbki oraz kontrola). Płytki poddano ekspozycji na mikroflorę powietrza przez 5 dni. Po tym czasie zbadano liczbę bakterii i grzybów metodą odcisku na pożywkach TSA (bakterie), MEA (grzyby) i inkubowano w warunkach temperatura 37°C, czas 24 godz. (bakterie), 27°C, 5 dni (grzyby). Po tym czasie zliczono kolonie wyrosłe na płytkach wyniki podano w jtk/4 cm2 powierzchni płytek.
 5. Przeprowadzono również badania ilościowe mikrobiologiczne 2 klamek wejściowych w przestrzeni publicznej przed i po dezynfekcji impregnatem nr 2. Dezynfekcję przeprowadzono na dla samych drzwi na drugiej klamce impregnatem poprzez aplikację metodą napylania, po zwilżeniu impregnatem klamkę przetarto jałową ściereczką i poczekano do wyschnięcie przez 5 minut, następnie próbkę pobrano metodą wymazu. Dla drugiej klamki pobrano wymaz bez wykonanej dezynfekcji. Próbki pobrano jałową wymazówką i zawieszono w 10 ml sterylnej 0,85% soli fizjologicznej i wytrząsano przez 5 min. Następnie wykonano wysiew 0,1 ml na jałowe płytki i zalano półpłynnym podłożem TSA a następnie inkubowano w warunkach 37°C przez 24-48 godzin, a następnie zliczono wyrosłe kolonie, wynik podano w jtk/klamkę.

 

 1. Wyniki badań

 

Wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach poniżej:

 

Pole Podłoże
L a b Połysk [GU] Współczynnik siły krycia
Białe 93,84 1,33 3,89 95,5 1,06
Czarne 30,78 1,18 1,04 94,5

 

 1. Stwierdzono, że impregnaty nr 1 i 2 wykazują podobną aktywność wobec badanych drobnoustrojów niger, C.albicans, S.aureus, E.coli.
 2. Stwierdzono, że badane impreganty nr 1 i 2 wykazują wyższą aktywność wobec grzybów niż bakterii.
 3. Stężenia 0,015% dla biocydu 1 i 0,003% dla biocydu 2 w impregnatach nr 1 i 2 są wystarczające do skutecznej dezynfekcji w roztworze.
 4. Płytka pokryta impregnatem nr 2. zahamowała w 85%-99% wzrost albicans oraz S.aureus po 24 godzinach ekspozycji (obniżenie liczby komórek o 1-3 rzędy w skali logarytmicznej). W celu zwiększenia skuteczności na powierzchniach metalowych należy zastosować wyższe stężenie biocydów (stężenie impregnatu 5% i wyższe).
 5. Obecność impregnatu na powierzchni metalowej płytki zahamowała wzrost zarówno bakterii jak i grzybów po ekspozycji 5 dniowej na mikroflorę powietrza.
 6. Aplikacja impregnatu w stężeniu 5% na klamki przez czas 5 min skutkowała obniżeniem liczby drobnoustrojów o ponad 2 rzędy w skali logarytmicznej (liczba drobnoustrojów obniżyła się do poziomu niewykrywalnego w warunkach eksperymentu).
 7. Badane impregnaty są skuteczne przeciwdrobnoustrojowo na powierzchniach metalowych i szklanych.

PRZYKŁADTESTY REALIZOWANE U KLIENTÓW – WYNIKI

PRZYCISKI WINDY

 • po umyciu powierzchni tradycyjnymi detergentami: 9200 RLU* (brak dezynfekcji powierzchni)
 • po dezynfekcji płynem z zawartością etanolu min 70%: 3600 RLU* (konieczna każdorazowa dezynfekcja po dotknięciu)
 • po dezynfekcji CoviGuard: 80 RLU* (powłoka aktywna przez 30dni)

KLAMKI, UCHWYTY DRZWI WEJŚCIOWYCH

 • po umyciu powierzchni tradycyjnymi detergentami: 20 000 RLU* (brak dezynfekcji powierzchni)
 • po dezynfekcji płynem z zawartością etanolu min 80%: 5600 RLU* (konieczna każdorazowa dezynfekcja po dotknięciu)
 • po dezynfekcji CoviGuard: 180 RLU* (powłoka aktywna przez 30dni)

RLU* – ilość występujących wirusów, pleśni, grzybów i bakterii.

Tabela 1PORÓWNANIE Z INNYMI METODAMI DEZYNFEKCJI

sposób użycia:

przed zastosowaniem powierzchnię należy dokładnie oczyścić. Powinna być odtłuszczona, sucha i zdezynfekowana. Butelką energicznie wstrząsnąć (min. 5 sekund). Preparat nanosić atomizerem bezpośrednio na powierzchnię. Po naniesieniu produktu odczekać minutę i przetrzeć podłoże np. ściereczką z mikrofibry. Środek stosować w temperaturze od +5⁰C do +30⁰C. Wysycha po około godzinie. Powłoka jest bezbarwna i bezwonna, nie niszczy powierzchni.

ZAMÓW

RAPORT BADAŃprzeprowadzenie badań odporno-ści powłoki na odwarstwienie od podłoża

Badania przeprowadzone przez: Laboratorium Pomiarowe Agencji Anticorr Gdańsk Sp. z o.o.
Miejsce przeprowadzenia badań: Laboratorium Pomiarowe Agencji Anticorr, Gdańsk Sp. z o.o., ul. Tarcice 11 80-718 Gdańsk
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU BADAŃ:

Obiekt badań – Obiekt badań Próbki powłoki dostarczone przez zleceniodawcę.
Data wykonania pomiarów 28.10-03.11.2020

METODA BADAŃ Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć

PN-EN ISO 2409:2013 Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła. Część 2: Lampy ksenonowe łukowe.

PN-EN ISO 1518-1:2011 Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na PN-EN ISO 1518-1:2011 zarysowanie. Część 1: Metoda stałego obciążenia.

PN-EN ISO 1522:2008 PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą tłumienia wahadła.

 1. Zakres badań

Zakres badań objętych niniejszym raportem obejmował przeprowadzenie badań odporno-ści powłoki na odwarstwienie od podłoża metodą siatki nacięć zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2013, odporności na zarysowanie metodą stałego obciążenia według PN-EN ISO 1518-1:2011 oraz twardości metodą wahadłową według PN-EN ISO 1522:2008.

 1. Przedmiot badań

Do badań objętych niniejszym raportem Zleceniodawca wyznaczył próbki pokryte po-włoką lakieru CoViGuard nałożoną na podłoża z metalu, szkła i plexiglasu.

 1. Informacje dodatkowe

Chropowatość podłoży została zmierzona metodą stykową w odcinku zgodnie z PN-EN ISO 4287:1999. Pomiary wykonano przy użyciu miernika chropowatości Amtast MR-220 o numerze seryjnym 20081703, z głowicą pomiarową TS100 o średnicy wierzchołka igły pomiarowej 5µm i numerze seryjnym K01A200731227. Parametry pomiaru: długość od-cinka pomiarowego: 0,25mm, ilość odcinków pomiarowych: 5, filtrowanie: Filtr Gaussa. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:Warunki panujące w laboratorium podczas badania: temperatura 22,0±3°C, wilgotność względna 55±5%.

4. Grubość systemu powłokowego
Grubość powłoki na podłożu metalowym zmierzono metodą prądów wirowych zgodnie z normą PN-EN ISO 2808. Grubość mierzona była miernikiem MiniTest 735 FNS (S/N: 133763//129123) o rozdzielczości 0,1µm i dokładności pomiarowej ± (1µm+0,75% odczytu). Wykonano po 5 pomiarów na próbce, z których obliczono średnią wartość. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:

Numer próbki Średnia grubość powłoki [µm]
1 – metal 2,2
2 – metal 3,9
3 – metal 3,3
4 – metal (gruba warstwa) 6,8

Grubość powłoki na podłożach ze szkła i plexiglasu zmierzono metodą skaningu mecha-nicznego zgodnie z normą PN-ISO 4593:1999. Grubość mierzona była miernikiem TQC SP1560 o rozdzielczości 1µm i dokładności pomiarowej ± 5µm. Wykonano po 3 pomiary na próbce, z których obliczono średnią wartość. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:

Numer próbki Średnia grubość powłoki [µm]
1 – plexi 4,3
2 – plexi 4,0
3 – plexi 3,3
1 – szkło 2,2
2 – szkło 3,9
3 – szkło 3,3
4 – szkło (gruba warstwa)

5,9

 1. Wyniki badań

5.1. Badanie metodą siatki nacięć
Test został wykonany przy użyciu ręcznego przyrządu nacinającego wieloostrzowego (S/N: 5021812020). Ze względu na zmierzone grubości powłok wybrano rozstaw 1mm (dla powłok o grubości do 60µm na twardym podłożu). Po wykonaniu nacięcia luźna powłoka z obszaru nacinania usuwana była poprzez zastosowanie taśmy samoprzylepnej.

Obserwacji śladu dokonywano lupą o powiększeniu 10x, umieszczając próbkę wewnątrz kabiny świetlnej i obracając w wielu kierunkach. Użyte źródło światła to świetlówka D65.

Wyniki zostały przedstawione poniżej:

Nr próbki Zdjęcie Wynik badania
1 – metal

 

ISO 2409:2013 – 2a – 0
2 – metal ISO 2409:2013 – 2a – 0
3 – metal ISO 2409:2013 – 2a – 0
1 – plexi ISO 2409:2013 – 2a – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.