• biuro@atenapm.pl
  • +48 576 356 226

REALIZACJE

POLSKA, POMORSKIE, GDAŃSKOBIEKT BIUROWY – STOCZNIA GDAŃSK

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego wewnątrz budynku izolując ściany konstrukcyjne (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła do 3 mm – mokrej warstwy). Zastosowano Sferolit szary. Aplikacja zapewniła wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi. Obiekt biurowy siedziby zarządu Stoczni Gdańskiej. Usługę wykonano we własnym zakresie.

POLSKA, ŁÓDZKIE, KLUKI KOŁO BEŁCHATOWAHOTEL KLUKI – ZABYTKI

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego wewnątrz budynku izolując ściany, stropy drewniane (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła do 3 mm – mokrej warstwy). Zastosowano Sferolit szary. Aplikacja zapewniła wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi. Obiekt zabytkowy, hotelowy w Klukach koło Bełchatowa. Usługę wykonano we własnym zakresie przez inwestora.

POLSKA, ŚLĄSKIE, CZĘSTOCHOWAOBIEKT SAKRALNY – ZAKON PALLOTYNÓW

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego wewnątrz budynku izolując ściany (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła do 3 mm – mokrej warstwy). Zastosowano Sferolit szary. Aplikacja zapewniła wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi. Obiekt sakralny w Częstochowie, 900m od Jasnej Góry. Usługę wykonała firma budowlana SKALBUD z Kielc.

BUŁGARIA, UERAFINERIA OLEJU AROMATYCZNEGO

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego na urządzeniach, izolując od wysokich temperatur +120°C (grubość warstwy wyniosła do 3 mm – mokrej warstwy). Zastosowano Sferolit szary. Obiekt produkcyjny w Bułgarii. Cel osiągnięty:
✅zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń
✅brak kondensatu
✅zmniejszone straty energii
✅brak mostków termicznych
✅utrzymanie zakładanych temperatur

BUŁGARIA, UEOBIEKT PRZEMYSŁOWY – SEKTOR SPOŻYWCZY

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego na urządzeniach, izolując od wysokich temperatur +120°C (grubość warstwy wyniosła do 3 mm – mokrej warstwy). Zastosowano Sferolit szary.

Obiekt produkcyjny, sektor spożywczy w Bułgarii.

Cel osiągnięty:
✅zwiększenie efektywności energetycznej urządzenia
✅zwiększona oszczędność energii
✅zwiększone BHP (brak poparzeń)
✅brak kondensatu
✅obniżenie temperatury na zewnątrz urządzenia o kilkadziesiąt procent

UKRAINA, PRYPEĆ KOŁO CZARNOBYLUElektrownia jądrowa

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego w nowym sarkofagu nad nieaktywnym jądrem w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Ukraina. Izolacja kilka tysięcy metrów kwadratowych. Zapewniło zmniejszenie różnic temperatur oraz zminimalizowanie efektu skraplania się, zwiększając bezpieczeństwo sarkofagu (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszono natryskowo, co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi. Wykonawca – konsorcjum, m.in. – VINCI Construction.
Źródło informacji również na stronie Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska, Departament Energii Jądrowej:
https://www.gov.pl/web/polski-atom/polskie-przedsiebiorstwa-wchodza-w-coraz-bardziej-zaawansowane-obszary-sektora-jadrowego

UKRAINA, OdessaNadmorski apartamentowiec GREEN WOOD

Budowa nowego, luksusowego apartamentowca nad brzegiem Morza Czarnego w Odessie.

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższyło wskaźnik oporu termicznego stropów i fundamentów (powierzchnia betonowa) przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszony mechanicznie (natryskowo), co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Powierzchnia termoizolacji na budynku 1.500,00 m2

Realizacja budowy: 2017-2018

UKRAINA, KijówTransport kolejowy – wagony pasażerskie

SFEROLIT – ochrona i malowanie karoserii wagonów kolejowych osobowych i towarowych.

W procesach produkcyjnych, naprawach wagonów pasażerskich i budowie nowych wagonów towarowych wykorzystywane są nowoczesne technologie, innowacyjne materiały ochronne i wysoko wydajny sprzęt zarówno w produkcji krajowej, jak i zagranicznej. Technologia przygotowania powierzchni karoserii wagonów i tworzenia ochronnej i zewnętrznej powłoki obejmuje obróbkę strumieniową, nakładanie warstwy materiału antykorozyjnego i zewnętrznej powłoki lakierniczej, którą wykonuje się za pomocą poliuretanu lub innych wysokiej jakości emalii.

Realizowana modernizacja dotyczy nakładania powłok ochronnych: cynkowanie, gruntowanie, termoizolacja „SFEROLIT” (dla wagonów osobowych). Wagony wyposażone są w system ogrzewania, chłodzenia i kontroli wilgotności powietrza oraz system zamkniętego obiegu powietrza o stałym wielostopniowym filtrowaniu.

Zastosowana metoda ochrony metali żelaznych przed korozją ma zalety znanych wcześniej sposobów cynkowania na gorąco i powłok malarskich. Stosując podwójny systemem ochrony, powłoka zapewnia “aktywną” ochronę katodową i “pasywną” barierę ochronną. Przeprowadzono badania podczas wdrażania powłoki termoizolacyjnej SFEROLIT – modernizacja nadwozia wagonów pasażerskich. Dokonano również badań porównawczych, a osiągnięte wyniki analizy porównawczej SFEROLIT i innych produktów podobnego pochodzenia (z innych krajów) wykazały, że SFEROLIT posiada wyższe wartości techniczne i fizyczne od innych produktów.

Tym samym SFEROLIT wysuwa się jako lider nanotermoizolacji w Europie. W oparciu o pozytywne wyniki przeprowadzonych testów zarząd PJSC “DNIPRVAGONOREMSTROY” podjął decyzję o zastosowaniu powłoki SFEROLIT (termoizolacja, ochrona akustyczna) jako głównej powłoki izolacyjnej, która zapewnia regulacyjne wymogi dotyczące ochrony wagonów pasażerskich przed utratą ciepła i zmniejszeniem współczynnika hałasu drgań.

Wielkość dostaw materiału „SFEROLIT” do PJSC “DNEPROVAGONOREMSTROY” na okres od 2013 r. do chwili obecnej wyniosła ponad 140 000 litrów, co pozwoliło firmie na modernizację wagonów pasażerskich w liczbie 270 sztuk.

UKRAINA, OdessaSąd Administracyjny i Apelacyjny. Obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Generalna przebudowa kompleksu kilku budynków oraz termomodernizacja wszystkich budynków w celu zagospodarowania byłego Okręgu Wojskowego Odessa, Ukraina, Odessa, ul. Gagarin Prospect 16 na Obiekty Sądu Apelacyjnego w Odessie, Ukraina.

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższyło wskaźnik oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3,5 mm). Zastosowano Sferolit, który został pokryty białym tynkiem elewacyjnym. Nanoszono go mechanicznie (natryskowo), co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Powierzchnia termoizolacji ścian preparatem SFEROLIT to 7.500,00 m2
Obiekty są pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków. Termomodernizacji dokonano na przełomie 2017/2018 roku.

UKRAINA, OdessaOsiedle mieszkaniowe „Nowa Arkadia” i „Korona Arkadii”

Osiedla mieszkaniowe „Nowa Arkadia” i „Korona Arkadii”. Materiał Sferolit wykorzystano jako ochronę termoizolacyjną pasów betonowych. Grubość warstwy izolacyjnej 3mm. Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony pasów betonowych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Zastosowano Sferolit szary, nanoszono mechanicznie.

UKRAINA, Odessahotel i kompleks mieszkalny

Materiał Sferolit wykorzystano jako ochronę termoizolacyjną ścian. Grubość warstwy izolacyjnej 3mm. Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony ścian przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Sferolit barwiony zgodnie z kolorem elewacji i nakładany mechanicznie.

UKRAINA, Charkówbudynki szkoły średniej

Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony powierzchni zewnętrznych przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Sferolit kolorowano zgodnie kolorem fasady i nanoszono mechanicznie, co zapewniło wysoką jakość i szybki termin realizacji usługi.

Materiał Sferolit wykorzystano jako ochronę termoizolacyjną ścian. Grubość warstwy izolacyjnej 3mm. Wykorzystanie powłoki Sferolit jako materiału termoizolacyjnego umożliwiło zapewnienie skutecznej ochrony ścian przed przedostawaniem się wilgoci oraz podwyższenie wskaźnika oporu termicznego ścian zewnętrznych przed utratą ciepła (grubość warstwy izolacyjnej wyniosła 3 mm). Sferolit barwiony zgodnie z kolorem elewacji i nakładany mechanicznie.