• biuro@atenapm.pl
 • +48 42 307 09 02

studia podyplomowe - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiSTUDIA PODYPLOMOWE

biuro@atenapm.plRekrutacja otwarta – 2020/2021 i trwa do 31.09.2020r.

Studia organizowane są we współpracy Uniwersytetem Łódzkim, Wydział Zarządzania (UŁ). Firma ATENA Property Management Sp. z o.o. we współpracy z wieloma instytutami, organizacjami oraz praktykami, zapewnia kadrę menadżerską, która przekaże swoją praktyczną wiedzę słuchaczom studiów podyplomowych. Po osiągnięciu wszystkich założonych w programie efektów kształcenia uczelni wyższej, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia podyplomowe na kierunku Property Manager – „Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi” pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i technicznych. Absolwenci nabędą również umiejętności posługiwania się  wiedzą zarządczą,  prawniczą i budowlaną. Absolwenci powinni zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami.

studia podyplomoweORGANIZATORZY

Studia podyplomowe na kierunku „Property Manager – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi” pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i technicznych. Absolwenci będą również umieli posługiwać się wiedzą zarządczą, prawniczą i budowlaną. Słuchacze powinni zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Uzyskają wiedzę, która umożliwi w przyszłości pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie property i facility management, jak i w instytucjach, a także w prowadzeniu własnej działalności w tym zakresie. Celem kształcenia w obszarze zarządzania nieruchomościami jest podwyższanie poziomu konkurencyjności nieruchomości oraz pogłębianie wiedzy i nabycie umiejętności w akresie rozwiązywania problemów wynikających z procesów inwestycyjnych oraz w dziedzinie zarządzania różnego rodzaju nieruchomościami komercyjnymi: obiektami handlowymi, biurowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, użyteczności publicznej i innymi specjalnymi budowlami. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych , co stwarza na rynku zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego zarządcy. Studia są ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

II semestryPROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Przedmiot Prowadzący 2018 2019
BLOK I – ELEMENTY ZARZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:      
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Grabowski Henryk; mgr 8  
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI Grabowski Henryk; mgr 8  
MARKETING I REKLAMA NIERUCHOMOŚCI / INWESTYCJI Komisarski Robert; mgr 8  
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ ZA POMOCĄ PROGRAMÓW IT Szweblik Łukasz; mgr 8  
OCHRONA ŚRODOWISKA NIERUCHOMOŚCI Komisarski Robert; mgr 8  
WARSZTATY DOSKONALENIA KOMPETENCJI Gradowicz Cezary; dr 9  
BLOK II – UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-PRAWNE W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI      
EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Zatorski Ryszard; mgr 8  
PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Jaworski Wojciech; dr 8  
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Zatorski Ryszard; mgr 8  
NAJEM I UMOWA NAJMU Grabowski Henryk; mgr 8  
BLOK III – NORMY I STANDARDY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI      
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej; dr   8
NORMA PN_EN 15221- FACILITY MANAGEMENT Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej; dr   8
AUDYT NIERUCHOMOŚCI Komisarski Robert; mgr   8
BEZPIECZEŃSTWO W USŁUGACH FAFILITY MANAGEMENT Kostkowska Anna; mgr   8
BLOK IV – ROLA PROPERTY MANAGERA W USŁUGACH FM      
TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Brzozowski Krzysztof; mgr   8
PRZETARGI USŁUG PM Komisarski Robert; mgr   8
ZARZĄDZANIE USŁUGAMI ZINTEGROWANYMI (MIĘKKIE I TWARDE) Kostkowska Anna; mgr   8
TECHNICZNE USŁUGI SPRZĄTAJĄCE, NORMY I STANDARDY IICRC Jankowski Adam; mgr   8
POMIARY POWIERZCHNI BIUROWYCH, GALERII HANDLOWYCH I RETAIL PARKÓW DO CELÓW NAJMU Hołub Adrian; mgr   8
IMPLEMENTACJA USŁUG W NOWYM OBIEKCIE Komisarski Robert; mgr   8

studia podyplomoweKIEROWNIK STUDIÓW

dr Joanna Piorunowska-Kokoszko

adiunkt na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, dyrektor generalny KOMANDOR Łódź (GRUPA KOMANDOR S.A.)
(więcej…)

studia podyplomoweTRENERZY NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

mgr Henryk Grabowski Shopping Center Director Ferio, Asset Services EMEA Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. www.cushmanwakefield.pl
mgr Robert Komisarski Dyr .Techniczny First Property Poland Sp z. o. o. www.fprop.com
mgr Adam Jankowski Council member of IICRC UK & Europe, Director Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification, The Restoration Academy UK Limited www.iicrc.org www.therestorationacademy.co.uk
mgr Anna Kostkowska Facilities Operations Manager WIPRO IT SERVICES POLAND Sp. z o.o. www.wipro.com
mgr Ryszard Zatorski Prezes Zarządu, Członek Założyciel PACFM MW Real Sp. z o.o., Polish Academy of Certification in FM www.pacfm.org
dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński koordynator FM Lab, Przewodniczący KZ nr 405 ds. Rynku Nieruchomości, członek KT nr 315 ds. Facility Management przy PKN oraz ISO/TC 267 Facility Management przy ISO. Fm Lab @ UWRC Sp. z o.o. www.fmlab.pl
mgr Krzysztof Brzozowski Dyrektor Biznesu Utrzymania Ruchu Ideal Services Sp. z o.o. Sp. K. www.ideal-services.pl
dr Wojciech Jaworski Radca Prawny Kancelaria Prawna Wojciech Jaworski www.wojciech-jaworski.pl
dr Cezary Gradowicz wykładowca Uniwersytet Łódzki  
mgr Łukasz Szweblik Business Development Manager Velis Sp. z o.o. Sp. k. www.velistech.com
mgr Adrian Hołub Współwłaściciel, geodeta Polish Geodetic Group www.geodetic.co

studia podyplomoweADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się z zarządzaniem w branży nieruchomości, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zarządzaniu budynkami. Kierowane są do:

 • dyrektorów obiektów,
 • zarządców i administratorów nieruchomości,
 • facility managerów,
 • kadry menadżerskiej – consulting,
 • inwestorów,
 • deweloperów, inżynierów, projektantów.

0

ilość zrealizowanych projektów edukacyjnych

0

ilość przeprowadzonych godzin przez trenerów

0

ilość trenerów, branżowych menadżerów

0

aktualne projekty edukacyjne

studia podyplomoweCHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

Studia podyplomowe „Property Manager – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi” mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami infrastrukturalnymi tzw. twardymi i miękkimi. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością łączącą różne dyscypliny w celu zwiększenia wartości nieruchomości, zapewnienia funkcjonalności środowiska budynkowego poprzez integrację ludzi, miejsca, procesów i technologii. Studia podyplomowe nawiązują do głównych obszarów dziedziny property i facility management – działania związane z ekonomicznym i technicznym utrzymaniem nieruchomości. Głównym celem programu studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy w nieruchomościach komercyjnych oraz szczegółowa analiza problematyki, ale przede wszystkim wskazanie rozwiązań, które pozwalają uniknąć pułapek w zarządzaniu usługami. Słuchaczom przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomości komercyjnych: budynki handlowe wielkopowierzchniowe i sieciowe, biurowce, zakłady produkcyjne, magazyny, kamienice, budynki użyteczności publicznej.

Po zakończeniu studiów podyplomowych „Property Manager – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi” absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie oraz wdrażać zdobyte umiejętności w:

 • firmach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami;
 • firmach obsługi technicznej nieruchomości, usług infrastrukturalnych;
 • firmach konsultingowych, deweloperskich, inwestycyjnych;
 • firmach prowadzonych na zasadach własnej działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej i komunalnej;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej w wydziałach: nadzoru budowlanego, architektury, gospodarowania nieruchomościami, infrastruktury.

studia podyplomoweKOSZT STUDIÓW

KOSZT STUDIÓW:
Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 5 600 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch semestralnych ratach (+ 30 zł. z tytułu wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych). Uwaga: cena nie uwzględnia kosztów przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Po osiągnięciu wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych.

studia podyplomowe 2016/2017ABSOLWENCI I EDYCJI PROPERTY MANAGER

Uniwersytet Łódzki, Wydział ZarządzaniaZASADY REKRUTACJI

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim otwartości na innowacyjność, potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych oraz chęci rozwoju i kreatywności.

Aplikując o przyjęcie na studia kandydaci zobowiązani są dostarczenia do sekretariatu studiów wymaganych dokumentów:

Rekrutacja trwa do 31 września. Liczba miejsc jest ograniczona (60). O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

 

SEKRETARIAT STUDIÓW:
Wydział Zarządzania UŁ  ul. J. Matejki 22/26, pokój 19
Marta Ostros

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na temat studiówPYTANIA NA TEMAT STUDIÓW ?

Jeżeli mają Państwo pytania (słuchacze, kandydaci, trenerzy), służymy pomocą. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: biuro@atenapm.pl